سایت نیواستون

ویژگی:
  • سایت شرکتی -خدماتی (واردات و صادرات)
  • دارای بخش معرفی سنگ های مختلف
  • دارای بخش مقالات و مجله
  • زبان انگلیسی
  • واکنش کرا و ریسپانسیو نسبت به صفحه
  • لینک سایت