سایت مزرعه قوها

ویژگی:
  • سایت خدماتی -هتل
  • فرم درخوسات رزرو سوئیت و کلبه
  • دو زبانه (انگلیسی و فارسی)
  • دارای بخش مجله
  • دارای بخش مخصولات
  • معرفی کلبه ها و سوئیت ها بصورت اختصاصی
  • UI/UX ارائه شده توسط کارفرما
  • بنر اسلابدر های سفارشی توسط کارفرما
  • لینک سایت