لوگو سان پت

ویژگی:
  • نوع لوگو: تصویری
  • الهام گرفته از حیوانات خانگی
  • توضیح: المان اصلی بر پایه گربه با اثر بالهای پرندگان روی بدن گربه