ایپکوی

ویژگی:
  • سایت فروشگاهی
  • قالبت خرید آنلاین و متصل به درگاه پرداخت
  • شخصی و سفارشی سازی قالب با توجه به درخواست کارفرما
  • انجام امور سایت به مدت 3 ماه (به غیر از پشتیبانی)
  • UX/UI ارائه شده توسط تک سایت
  • لینک سایت