بسته های پیشنهادی

بسته های زیر بصورت پیشنهادی هستند شما می توانید با تماس با همکاران ما نیازهای خود را اعلام نموده و طبق آنها استعلام هزینه نمایید.

محتوای سایت عمومی تخصصی تحقیقی
اصول نگارش
خوانایی
زبان فارسی فارسی فارسی
قیمت (به ازاء هر کلمه) 150 تومان 250 تومان 350 تومان
رسانه /سوشال متن عکس ویدیو
جذابیت محتوا
متریال دیزاین
تعداد 10 پست 10 عکس 10 دقیقه
قیمت 10,000 تومان 500,000 تومان 1,000,000 تومان

**پلن های بالا بصورت پیشنهادی هستند اگر شما مورد خاصی در نظر دارید می توانید با مشاورین تک سایت در میان بگذارید.